İklim krizi ile mücadele hayatımızın merkezinde yer alıyor. Yaşama ev sahipliği yapan gezegenimiz artan sıcaklıklar ve aşırı hava olayları tehditleri ile karşı karşıya. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre, fosil yakıtlar ve diğer insan aktiviteleri sera gazı emisyonlarının büyük çoğunluğundan sorumlu. Emisyonlar, küresel sıcaklık artışına ve kriz boyutunda iklim değişikliği etkilerine yol açıyor. Emisyonların azaltılması, iklim krizinin geri dönüşü olmayan etkilerini yavaşlatmak ve gidişatı tersine çevirmek için hayati öneme sahip. 

Çağımızın en büyük sorununa çözüm arayışında, gücünü iklim teknolojilerinden alan adımsayarımızı geliştirdik.

Nextep ile düşük karbonlu bir gelecek için her adım kayda değer. Uygulamamız yürüyüşlere yeni bir anlam katıyor. İklim hareketini günlük rutine dahil etmek ve gezegenimizde pozitif bir etki bırakmak artık çok kolay. Nextep’lilerin attığı her adım Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına destek olan uluslararası akredite emisyon azaltım projelerine katkıya dönüşüyor. 

Günlük Rutinimiz: İklim Eylemi 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne göre, uluslararası akredite emisyon azaltım projeleri yıllık milyarlarca metrik ton karbondioksit eş değeri azaltım potansiyeline sahip. 

Nextep, kullanıcılarına reklam izleyerek adımlarını iklim eylemine dönüştürme imkânı sunuyor. İzlenen her reklam sayesinde gelişmekte olan ülkelerdeki emisyon azaltım projelerine katkı sağlanarak yerel toplulukların yaşam koşulları iyileştiriliyor. Nextep ile her adım gerçekten kayda değer. Uygulamamız, iklim eylemini günlük rutinin bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor. Bu sayede, kullanıcılar karbon ayak izlerini kolayca dengeleyebiliyor. 

Burada her adım büyük bir amaca dönüşüyor. Nextep topluluğun attığı her 2000 adım için onaylı projelere katkıda bulunarak atmosferden 1 kg karbondioksit azaltıyor. Bir adım küçük görünse de Nextep’lilerin kolektif çabası gezegenimiz için büyük bir etki yaratacak güçte. 

Çevre Bilinçli Bir Topluluk Kuruyoruz 

Nextep, günlük rutinini etkiye dönüştüren doğa bilinciyle hareket bir topluluk kuruyor. Bireysel etki daha fazla insan katıldıkça katlanarak büyüyor ve kolektif bir çabaya dönüşüyor. Nextep topluluğu uygulama üzerinden emisyonlarını ofsetledikçe hep birlikte daha büyük ölçekli projelere katkıda bulunuyor ve büyük bir etki yaratıyoruz. 

Hedeflerin Ötesinde: Fark Yaratıyoruz 

Nextep, bir adımsayardan çok daha fazlası. Bireylerin iklim değişikliği ile mücadele ederek gezegen üzerinde pozitif etki yarattığı bir platform. Yürüyüş aktiviteleri artık çok daha değerli ve çevre dostu. Nextep dünyasına katılın, bir sonraki yürüyüşünüze gezegen eşlik etsin. Nextep ile fark yaratabileceğimize inanıyoruz, çünkü her adım kayda değer. Nextep, bireylerin iklim hareketine kolayca katılmasını sağlayarak daha sürdürülebilir bir gelecek hedefliyor. 

Nextep’in iddialı hedeflerine ulaşmanın yolu topluluk olarak hareket etmekten geçiyor. Benzinli 250 aracın yıllık karbon ayak izini atmosferden temizlemekten, uçakla dünyanın çevresinde 60.000 turun emisyonunu önlemeye kadar birçok Nextep topluluk hedefi kolektif etkinin gerçek karşılığını görmemizi sağlıyor.